Waarom?

Omdat je medische problemen kunt hebben die tijdens het weekend, een feestdag of soms ook op een ander tijdstip, die niet op verzorging of diagnosestelling kunnen of mogen wachten tot je eigen huisarts terug beschikbaar is.

Waarvoor?

De wachtdienst dient dus eigenlijk alleen voor min of meer dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag.

Voor zeer dringende en ernstige levensbedreigende spoedgevallen dien je het noodnummer: “112” te bellen. Dikwijls is het nuttig om tezelfdertijd ook de huisarts of de huisarts van wacht te bellen, deze is, zeker in landelijke gebieden, vaak eerder ter plaatse.

Hoe bereiken?

In het weekend en op officiële feestdagen: Huisartsenwachtpost Noord Limburg

vanaf dag voordien 19u tot dag nadien 8u.

Tijdens de Covid-19-pandemie: alleen na telefonische afspraak: 011 60 40 60

De Houborn 44, 3960 Bree
Maessensveld 1, 3900 Pelt (naast de Spoed van het ziekenhuis)

Voor huisbezoek (indien u zich om medische redenen niet kunt verplaatsen): 011 60 40 60

Meer info op www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be of afgekort: www.hwpnl.be

· Ook de artsen van onze praktijk doen daar wacht

In de week:

‘s avonds / ‘s nachts: 011 60 40 60

· Toets je postcode in en kies eventuele deelgemeente
Je wordt dan rechtstreeks verbonden met de wachtarts, dit kan een van ons zijn

Apotheek van wacht?

deze vind je via https://apotheeklimburg.be/