We werken met 7 artsen op 2 verschillende locaties, doch wel allen met hetzelfde elektronisch medisch dossier, dus in één groepspraktijk. Elke arts kan uw dossier indien nodig inkijken (tenzij u zich daartegen verzet hebt).  Elke arts werkt ook met hetzelfde afsprakensysteem: www.afspraken.be

Waarom?

Om het wachten in de wachtzaal alvast wat in te korten.

Hoe en Wanneer aanvragen?

· Via www.afspraken.be (dit is het gemakkelijkst, het belast de praktijk en je huisarts helemaal niet, de patiënt kan rustig zijn uur kiezen, kan dag en nacht, ook tijdens vakanties en weekends en is bovendien volledig gratis) 

· Telefonisch kan ook (niet via SMS!!!)… 
doch indien je over een internetaansluiting beschikt, hebben we het liefst een afspraak via www.afspraken.be

· Ter gelegenheid van een voorafgaande raadpleging.

richtlijnen: 

– we rekenen op een 10 à 15-tal minuten per patiënt. Dit is voldoende voor een normale raadpleging. 
– heb je een uitgebreid probleem of meerdere zaken te bespreken? dan kun je 2 afspraken na elkaar reserveren. 
– kom je met 2? maak dan 2 afspraken!
– maak deze afspraken tijdig! 

Kom op tijd!!! zo niet vervalt je afspraak en word je doorverwezen… Jammer maar helaas…

het best kom je dus een 10-tal minuutjes voor het afgesproken tijdstip…

· Uiteraard kun je bij spoedgevallen contact met je huisarts opnemen en past deze jouw probleem, aangepast aan de medische urgentiegraad, in in het werkschema. 

Indien er geen enkele arts van Het Huisartsenhuys beschikbaar zou zijn, en je dringend een arts nodig hebt, kan je ook de wachtarts contacteren: 011 60 40 60

Hoe werkt www.afspraken.be?:

Je dient je eerst in te schrijven via www.afspraken.be. Je moet dan een aantal gegevens ingeven. Hou je rijksregisternummer bij de hand. Je kunt pas een afspraak maken NADAT je een bevestigingsmail ontvangen hebt. Maak dus tijdig een account aan.

Als je een afspraak wilt maken, dan zie je op de website www.afspraken.be ALLEEN de vrije uren, NIET de uren die bezet zijn, NIET de reserve-uren! De afspraken zijn zo geregeld dat er meestal bijkomende afspraken vrij komen als een aantal van de voorgaande afspraken ingenomen zijn. Het kan dus zijn dat de afspraakmogelijkheden gewijzigd zijn als je op verschillende tijdstippen inlogt. 

Bekijk eerst uitgebreid de DEMO en probeer het geheel uit met de TEST-module.

Enkele tips:

· Als je afspraak in het bovenste venster van www.afspraken.be verschijnt, is deze afspraak ook bij ons genoteerd

· Kijk STEEDS na of datum, uur EN PLAATS van de afspraak juist zijn

· Normaliter ontvang je ook een bevestigingsmail bij het maken en bij het annuleren van een afspraak. Krijg je deze niet, kijk dan eerst en vooral of je wel het juiste e-mailadres ingegeven hebt bij ‘mijn profiel’ op www.afspraken.be

· Zet www.hethuisartsenhuys.be in je favorieten

· Probleem bij registratie: 
Na je registratie krijg je een bevestiging via e-mail, waarin een KNOP staat
waar je moet op klikken. Zij die een foutief e-mailadres opgeven of niet op de bewuste knop hebben geklikt kunnen NIET inloggen.

· Problemen kan je steeds melden via support@afspraken.be

De webmaster van www.afspraken.be verbindt er zich toe om de gegevens nooit aan een derde partij door te geven of te verkopen: zie ook https://www.mtc-it4.be/shared/info/privacyNL.html