Uw huisarts houdt al uw medische gegevens bij in een elektronisch medisch dossier (EMD). Wij doen dit in één centraal dossiersysteem, zodoende hebben alle artsen van onze praktijk de beschikking over dezelfde gegevens.

De overheid wil haar burgers aanmoedigen om zoveel mogelijk bij dezelfde huisartsenpraktijk te gaan; dit om ongepast gebruik van de middelen van de gezondheidszorg zoveel mogelijk te vermijden. Het is immers niet logisch dat men dan eens bij de ene dan weer bij de andere arts gaat. In dit geval is er vaak geen coördinatie noch doorgifte van de resultaten van de verschillende onderzoeken. Veel waardevolle informatie gaat dan verloren. Ook zouden heel wat nutteloze en zelfs dubbele onderzoeken gebeuren die zeker de patiënt niet ten goede komen, noch aan de volksgezondheid. Daarom heeft de overheid het Globaal Medisch Dossier (GMD) ontwikkeld.

Dit GMD kan slechts bij één huisarts(en)praktijk afgesloten worden. U kiest deze zelf! Dit is dan de huisartsenprakijk die verantwoordelijk is voor het bijhouden van uw medische gegevens, uw vertrouwde huisarts.

U hebt er ook financieel voordeel bij: het remgeld op raadplegingen overdag vermindert met 30%, op avondraadplegingen wordt dit voordeel nog groter. Ook voor een eventuele instap in een zorgtraject (www.zorgtraject.be) of voortraject diabetes (www.diabetes.be) hebt u een GMD nodig.

Uw huisarts ontvangt een vergoeding bij opening of verlenging van een GMD. Uw huisarts regelt dit in onze praktijk rechtstreeks met uw ziekenfonds.

Een GMD kan slechts geopend of verlengd worden bij een raadpleging of huisbezoek voor de betrokken persoon. Uw GMD kan dus niet verlengd worden indien er niet tezelfdertijd een raadpleging of huisbezoek gekoppeld is voor uzelf. U kunt ook niet bij één raadpleging de GMD’s van alle gezinsleden laten verlengen of omzetten. Het is zeker niet zo dat u verplicht bent om altijd naar uw GMD-houdende huisarts te gaan. Indien u naar een huisarts gaat die uw EMD ook kan inzien, zoals in onze praktijk, ontvangt u dezelfde korting alsof u bij uw eigen GMD-houdende huisarts zou geweest zijn. Indien u een huisarts zou consulteren die het GMD niet kan inkijken krijgt u geen korting.

Uw GMD kan slechts dan waardevol zijn indien het de juiste gegevens bevat. Hiervoor bent u, als patiënt, ook verantwoordelijk:

· indien mogelijk en nodig, gaat u naar een andere arts-specialist met een verwijsbrief van uw huisarts.

· indien u rechtstreeks een andere arts-specialist zou consulteren of na doorverwijzing door een andere arts dan uw huisarts: vraag dan steeds expliciet dat uw huisarts op de hoogte gehouden wordt. Het is helaas niet altijd zo, omdat men bij inschrijving vraagt wie uw huisarts is, dat uw huisarts ook verwittigd wordt.

· Indien u een andere huisarts uit een andere praktijk consulteert: vraag dan steeds dat uw eigen huisarts op de hoogte gehouden wordt, anders gaat het overzicht van uw ziektegeschiedenis verloren.

· Indien u zou verhuizen (van huisarts) gaat uw medisch dossier idealiter ook met u mee.