Waarom?

Een huisbezoek is bedoeld voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen.

Enkele spelregels:

· Een huisbezoek kan enkel telefonisch aangevraagd worden; dus niet via email of SMS

· Je dient dit zo vroeg mogelijk aan te vragen, liefst voor 11u. Dan kunnen we onze rondes zo logisch mogelijk inplannen.

· Je dient dan ook vanaf 11u thuis te zijn en dit totdat de huisarts langs geweest is. Soms is dit laat in de namiddag! Uitzonderlijk zelfs na de avondraadplegingen.

TIP: Meestal ben je eerder geholpen als je naar de raadpleging komt.

· Indien je afwezig bent op het ogenblik van het huisbezoek, dan gaan we er van uit dat je je toch kunt verplaatsen en dien je een afspraak te maken voor een raadpleging.