De huisarts:

De huisarts is allround : hij (m/v/x) behandelt een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, richt zich tot alle leeftijden, met respect voor ieders waarden, normen en ideologieën. Hij doet dit in een open dialoog met de patiënt.

De huisarts bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren.

De huisarts kijkt verder dan een ziek orgaan, en kan het geheel van minder functionering sneller opmerken doordat hij de levens- en familiesfeer van zijn patiënt kent.

De huisarts en de patiënt werken samen aan het welzijn van de patiënt.

De huisarts is een familiedokter.

De huisarts werkt zoveel mogelijk volgens de wetenschappelijke standaarden. Hij schoolt zich regelmatig bij.

Ondanks de ontwikkeling naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van de huisarts meer dan ooit nodig. Een goed contact, een goed gesprek, een basisonderzoek, …

De huisarts volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist.

De huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg.

De huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen!

Preventie is de hoeksteen van een gezond leven.

U kunt bij de huisarts terecht voor alle medische problemen, zoals:

Algemene huisartsgeneeskunde (griep, verkoudheden, letsels, depressies, …)

Bijhouden en bespreken van medische dossiers

Goede zorgen voor jong én oud: van pasgeborene tot hoogbejaarde

Algemene preventie (bloeddruk, cholesterol, diabetes, osteoporose, …)

Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals,…)

Gezondheidsvoorlichting

Rookstopbegeleiding

Voedingsadvies

Reizigersadvies en -vaccinaties

Sport- en bewegingsadvies

Gezins- en levensvragen – begeleiding

Therapeutische gesprekken

Vaccinatie van baby tot volwassene (tetanus-, difterie- en kinkhoestvaccinatie: op voorraad zowel in Bocholt als Grote Brogel, de andere in Bocholt, tenzij anders afgesproken). Sommige vaccins dien je op voorhand bij de apotheek te halen.

Bloedafnames (eID-kaart, Kids-ID, Vreemdelingenkaart meebrengen)

Gynaecologie : pilcontrole en advies, uitstrijkje, zwangerschapscontrole, plaatsen van spiraaltjes

Acute geneeskunde

Snijwonden en kleine ongevallen

Wratten en huidletsels (wratjes bevriezen doen we alleen in Bocholt)

Pre-operatieve onderzoeken

Technische onderzoeken: ECG (elektrocardiogram), longfunctietesten, bloedvatonderzoek,…

Arbeidsongevallen, bijstand bij schadegevallen, bijstand bij afhandeling van letselschade

Begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie, longziekten,…

Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding

Inrichten palliatieve thuiszorg

De huisarts werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, kinesist, sociale diensten, apotheker, collega’s huisartsen en specialisten,…

De groepspraktijk:

We werken samen met meerdere huisartsen, in één groep. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg verhogen: we werken met hetzelfde elektronisch medisch dossier, zorgen voor een betere beschikbaarheid, er is praktijkoverleg waarbij we patiëntenproblemen bespreken en onderlinge ervaringen uitwisselen. Door onze kennis samen te brengen proberen we je beter te helpen.

We kunnen de praktijkvoering beter organiseren.

Zo hebben we ook wat meer tijd voor gezin en sociaal leven.

Wat betekent dit voor jou? Je kiest voor je consult de arts die je wilt. Alle huisartsen staan tot je beschikking.

Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is voor arts én patiënt.